niedziela, 13 listopada 2011

Pożegnania nadszedł czas


13 listopada! A jeszcze przed chwilą był wrzesień i zastanawiałyśmy się nad nazwą bloga. :):) W pierwszym, powitalnym poście napisałyśmy, że nie przypuszczałyśmy, iż zaczniemy rozmawiać o Unii Europejskiej i że w ogóle zacznie nas ona interesować. Teraz możemy powiedzieć o wiele więcej.
Prowadzenie bloga ma dla nas ogromne znaczenie. Wciągnęłyśmy się w niego z niesamowitym zapałem już od samego początku. Poznałyśmy kolejną dobrą część świata, jaką jest pomoc płynąca z Funduszy Europejskich. Dofinansowania miały przeróżne postacie; od wielkich inwestycji po mniejsze, ale znaczne projekty i zapewniły społeczeństwu rozmaitą pomoc; dydaktyczną, pieniężną, jak i poczucie bezpieczeństwa, estetyki i wygody.
Konkurs, dzięki któremu zainteresowałyśmy się tematem, dobiega końca. Jednak my z pewnością nie zaprzestaniemy działań w tym kierunku, nadal będziemy rozglądać się po okolicy z szeroko otwartymi oczami i jeszcze nie raz i nie dwa zajrzymy tutaj, żeby napisać wam kilka słów czy pokazać kolejne, ciekawe miejsca. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tworzenia kolejnych postów i zbierania cennych materiałów. Mamy nadzieję, że nasze zamiary choć w połowie się spełniły, że odwiedzacie naszego bloga z przyjemnością i chętnie czytacie nowe posty.
Zaglądajcie tutaj! Na pewno jeszcze wrócimy. Serdeczne pozdrowienia, trzymajcie się, kochani! I pamiętajcie... Open your eyes! :):)

Nikola, Marcelina i Marta

November 13th, not a long time ago it was September, and we were thinking which name would be the most adequate for our blog.:) 
In our first post we wrote, that we hadn't expected talking about EU or even be interested in it. Now we can say much more.
Writing this blog means a lot to us. It was just the beginning of gathering informations, and we were already really committed. We discovered one more good part of our world - which is help from The European Union Funds. Bailouts had diverse forms, starting with huge investments, then those small but important projects, which provided society with various help; financial, didactic, but also sense of security, aesthetics and comfort.
Contest which made us interested in this topic is coming to an end. But we will for sure not stop and we'll be still looking around with our eyes wide open. We'll certainly drop in here to write you something, or show new absorbing places. We'd like to thank all, who have contributed to gathering informations and making posts. We hope that our intentions have come true even partly, and you enjoy reading our blog.
Pop in, we'll be back. Take care and remember... Open Your Eyes! Cheers! :)

Nikola, Marcelina i Marta

 

sobota, 12 listopada 2011


Sieradz to małe miasto i kiedy otworzono tutaj pierogarnię było wiadomo, że będzie cieszyła się zainteresowaniem - czegoś takiego jeszcze w naszym mieście nie było. Lokal jednak nie powstałby, gdyby nie Fundusze z Unii Europejskiej, za które właścicielka mogła zakupić wyposażenie i sprzęty kuchenne."TOTU" rozwija się wspaniale i zostało wynagrodzone 1 miejscem dla najlepiej rozwijającej się firmy w naszym regionie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a Was zapraszamy na smaczne pierogi! :)

Sieradz is a small city, and when the restaurant with dumplings has been opened, it was clear that it will be popular. This restaurant wouldn't have been set up if not the EU Funds, which have been assigned for buying kitchen equipment. "TOTU" developes wondefully and it has been rewarded with the first place for the best developing buisness in our region. We wish TOTU all the best, and we'd like to invite you to eat tasty dumplings! :)
czwartek, 10 listopada 2011

CUDOSFERA: Dni Ratownictwa Medycznego


Już jako 17'latek zajął się w 2008 roku akcją "Tacy Sami". Program ten finansowany z Funduszy Unii Europejskiej polegał na integracji dzieci ze szkoły specjalnej z młodzieżą ze szkół publicznych. Mowa o Mateuszu Dużyńskim - Prezesie Zarządu Fundacji Inicjatyw Niemożliwych "CUDOSFERA" założonej w tym roku. "CUDOSFERA" z funduszy unijnych zajęła się Ratownictwem. Są trzy ścieżki tego projektu, pierwsza to warsztaty ratownicze, na których można dokładnie poznać pierwszą pomoc; druga to kampania ku przestrodze byśmy uważali na siebie jak i na innych; ostatnia to warsztaty wolontariatu logistyka. Z pieniędzy unijnych mogli także zakupić drogi sprzęt ratowniczy. Jednak to nie wszystko, bo 18 września odbył się rajd nad zbiornik Próba, gdzie później były pokazy ratownictwa wodnego, manewry powiatowe połączone z Państwową Strażą Pożarną, symulacje wypadku autobusowego czy pożaru, gdzie wolontariusze musieli się wykazać nabytą wiedzą. 29 października zorganizowano Dni Ratownictwa. Na początek odbyła się ewakuacja szkoły, symulacja była bardzo podobna do prawdziwego pożaru! Na drugi dzień urządzono turniej służb mundurowych w piłkę nożną, były również inne atrakcje dotyczące pierwszej pomocy, które zobaczycie na zamieszczonym plakacie.
To bardzo dobrze, że Fundusze z Unii Europejskiej są przeznaczane na tak ważną wiedzę jaką jest Pierwsza Pomoc! :)

He was 17 and he has already been engaged in "We're the same" action. This programme being financed by EU funds was lying in integration of kids from special school with those from public. It's Mateusz Dużyński - director of Foundation of Impossible Initiatives "CUDOSFERA" founded this year. "CUDOSFERA" with money obtained from EU has taken up Lifesaving. There are three paths of this project, first one is a lifesaving training where you can get informations about first help; second is an education campaign about looking after yourself and others; and the last one is logistics volunteer work training. They were also able to buy expensive lifesaving equipment. But that's not all, on eighteenth September took place a raid to the "Próba" reservoir, where dremonstrations of water rescuing, manoeuvres with fire brigade, simulations of fire and car accidents where volunteers had to prove themselves. On 29th October Lifesaving Days were organised. In the beginning there was a school evacuation, very similar to real fire! There was a football tournament of uniformed services on the next day, and other attractions about first aid which you can see on the poster below.
It's really good that the Eurpean Union Funds are assigned for such important knowledge as First Aid! :)